Ems van Soest
beginpagina
Ems' boeken
Johan van Soest
Vier dierbaren
Het verloren zusje
Damescompartiment
vragen
Colofon
 
Ems van Soest

Ems I.H. van Soest: De Hollandsche vrouw in Indië

De Hollandsche vrouw in IndiëOngewoon voor het werk van Ems, begint dit boek met een voorwoord. De schrijfster verklaart daarin haar bedoeling: "dit is een boek van vrouwenleven in den ruimsten zin van het woord" en: "Indië speelt in dit boek een even voorname rol (bijna zou ik willen zeggen: de voornaamste rol) als de vrouw. Als ik erin geslaagd zou zijn, mijn figuren te doen leven, dan moet ik er ook in geslaagd zijn, Indië te doen leven, want de polsslag dier menschen is de polsslag van Indië."

Met die boodschap wordt duidelijk van hoe een groot belang De Hollandsche vrouw in Indië voor Ems was. Ze wilde ermee duidelijk maken dat vrouwen in Indië een belangrijke rol vervulden, misschien zelfs Indië zelf waren? Toch verschijnen er maar weinig Indonesische vrouwen in dit boek, de roman concentreert zich op Hollandse en Indische vrouwen.

Via de Hollandse Lotte van Hal zien de lezeressen de omgeving: het pension met de gasten, de gebrekkige waardering voor Indië en de dubieuze opvattingen die sommige mannen over vrouwen etaleren. Dat het Indische meisje Didi een sexueel vrij leven heeft, vindt Lot moeilijk, maar ze wil niet oordelen.

Zo is eigenlijk het gehele boek, opgebouwd rond deze onderwerpen. De verhaallijn is eenvoudig: een Hollands meisje leert Indië kennen en vindt er haar geliefde. Dat het boek in 1942 verscheen, en daarvoor dus geschreven is, onderstreept het belang dat Ems hechtte aan de band tussen Indië en Nederland.

Deze editie: Deventer: Uitgeverij W. van Hoeve, 1942
Aantal boekpagina's: 128
Illustraties: -

Beginpagina   Ems' boeken   Joh. van Soest   Vier dierbaren   Het verloren zusje
Damescompartiment
  Vragen aan u   Colofon

Damescompartiment Online