Ems van Soest
beginpagina
Ems' boeken
Johan van Soest
Vier dierbaren
Het verloren zusje
Damescompartiment
vragen
Colofon
 
Ems van Soest

"Ze heeft haar leven doorgebracht, is opgegroeid in een gezin, waar eenvoud en goede manieren regel waren, zodat je je gebreken leerde overwinnen. Waar altijd humor heerste, maar nooit de toon verstoord werd door grove grappigheid. Waar altijd het gezond verstand de ereplaats kreeg ingeruimd, maar nuchterheid, voortspruitend uit gebrek aan idealen of voorstellingsvermogen, nooit een kans kreeg."
Uit: "Fenny krijgt het gedaan"

Ems van Soest: vier dierbaren

Op iedere verjaardag herdacht Ems haar "vier dierbaren" zoals zij ze in haar dagboeken noemde: haar moeder, vader, haar broer Wim en haar broer Jan. Al waren ze overleden, Ems voelde hun nabijheid en wist zich door hen beschermd en, indien nodig, geleid.

1 Moeder: Emma Maria van Angelbeek (ca. 1867-1945)
Zij was de dochter van de Raadsheer van de beide hooggerechtshoven te Batavia en een Padangse vrouw. Later publiceerde ze in de Preangerbode en een weekblad voor de Vorstenlanden. Voor haar kinderen was zij een voorbeeld in liefde, zelfstandigheid, kunstzinnigheid en... waarschijnlijk in standsbewustzijn, wat zo vaak terugkomt in Ems' boeken.

2 Vader: Willem van Soest (ca 1865-?)
Willem werd geboren in Wonosobo, waar zijn vader controleur B.B. was. Zijn vader ging met veel succes 'in de suiker'. Later kwam Willem bij zijn vader op diens suikerfabriek Kali Bogor in de Bengalen te werken. Later ging hij zelf in de thee.

3 Broer: Wim van Soest (1896-1928)
Wim gold als talentvol dichter. Onder de schuilnaam 'Theo' publiceerde hij verzen in de Reflector. Vrolijke rijmpjes zullen dat niet geweest zijn, want hij wist niet oud te worden. Tegen mama zei hij over zijn zusje: "Als ik er niet meer ben, hoop ik, dat zij nog eens aan mij zal denken."
Dat deed Ems zeker, trouw als zij was, maar in het bijzonder na een voorval in de jaren '30, toen zij werkzaam was op kantoor. Wim was weliswaar overleden maar beschermde zijn zusje nog steeds. Ems: "Ik zat aan mijn bureau copie-boeken af te checken die de oppasser daar had neergelegd. Plotseling hoorde ik een stem, gebiedend en duidelijk: "Kind, sta onmiddelijk op en ga naar de archiefkamer.'De stem van Wim! Het liep me koud over de rug maar ik gehoorzaamde terstond zoals ik dat bij zijn leven zelden had gedaan. (...) Wat had hij me willen zeggen met dat dwingende bevel naar de archiefkamer te gaan? Hulpeloos keek ik er rond. De deur werd opengerukt. Een doodsbleke man (...) trok me mee naar een puinhoop waar mijn bureau had gestaan. Een enorm blok beton was uit het splinternieuwe plafond naar beneden gevallen. 'Als u daar was blijven zitten, was u nu dood geweest!'

4 Broer: Jan van Soest (?-1963)
Ook met haar tweede broer Jan W.A. had Ems een hechte band. In de na-oorlogse jaren woonden ze samen, ze ondernamen reizen en werkten samen aan artikelen. Zij waren onafscheidelijk tot Jan in 1963 aan tuberculose overleed.

Beginpagina   Ems' boeken   Joh. van Soest   Vier dierbaren   Het verloren zusje
Damescompartiment
  Vragen aan u   Colofon

Damescompartiment Online