Ems van Soest
beginpagina
Ems' boeken
Johan van Soest
Vier dierbaren
Het verloren zusje
Damescompartiment
vragen
Colofon
 
Ems van Soest

"Mocht ik echter gefaald hebben, dan is het niet de critiek, welke ik ducht. Dan is het Indië, aan wie ik nederig zal moeten vragen: Vergeef mij, dat ik mij verstoutte U op papier te willen doen leven, want gij zijt groot en voor uw beschrijving bleek mijn pen te klein."
Uit: "De Hollandsche vrouw in Indië"

Ems van Soest in Het Damescompartiment Online

Op 1 september begon het feest: het Damescompartiment Online opende. Hierin vindt u Indische, Indonesische en Nederlandse schrijfsters die over Nederlands-Indië publiceerden.
Zie:
Het Damescompartiment Online
htttp://www.damescompartiment.nl

Sommige schrijfsters uit het Damescompartiment hebben een streepje voor. Dat kan door hun werk komen, hun vermogen om vileine opmerkingen te maken, een charmante oogopslag of vanwege je ne sais quoi.

Zo iemand is Ems van Soest. Een sprankelend oeuvre van meisjesboeken, enkele indrukwekkende romans, talloze artikelen en daarbij een hartelijk karakter en verstand van mantelpakjes... met dit en meer verdient Ems een extra plaatsje onder de digitale zon.

Andere bijzondere schrijfsters uit het Damescompartiment die een eigen site hebben zijn de kruidengeneeskundige mevrouw J.M.C. Kloppenburg-Versteegh, de publiciste Beata van Helsdingen-Schoevers, de schrijfster Lin Scholte en de romancière Melati van Java.  

Beginpagina   Ems' boeken   Joh. van Soest   Vier dierbaren   Het verloren zusje
Damescompartiment
  Vragen aan u   Colofon

Damescompartiment Online