Ems van Soest
beginpagina
Ems' boeken
Johan van Soest
Vier dierbaren
Het verloren zusje
Damescompartiment
vragen
Colofon
 
Ems van Soest

"Een wijd verlangen brak in Luud open: iets te doen dat betekenis had - iets moois."
Uit: "'t Stuur in Handen"

Colofon

Ontwerp:
Vilan van de Loo

Adviezen en realisatie:
Martine van de Loo

Met dank aan:
Lilian Ducelle, voor informatie over Ems van Soest en het uitlenen van foto's.

Het Indisch Wetenschappelijk Instituut (IWI) voor de schenking van twee nummers van Moesson, met daarin artikelen en foto's van Ems van Soest.

Maandblad Moesson, voor ondersteuning van het Damescompartiment Online.

Het Letterkundig Museum te Den Haag, voor de welwillende toestemming om archivalia betreffende Ems van Soest te bestuderen.

Het Indisch Familiearchief (IFA) te Den Haag, voor vriendelijke medewerking aan het biografisch onderzoek naar Ems van Soest.

Graphics by Kelly

Beginpagina   Ems' boeken   Joh. van Soest   Vier dierbaren   Het verloren zusje
Damescompartiment
  Vragen aan u   Colofon

Damescompartiment Online